Chronobundus – význam slova

Už jste někdy slyšeli tajemné slovo chronobundus? Diagnostikoval vám jej známý, manželka nebo snad doktor horologie? Protože tento pojem v naší firmě a širokém kolektivu používáme více a více a někteří nezasvěcení neví, o čem v tom případě hovoříme, pokusím se shrnout to nejdůležitější, co je o této zvláštní nemoci známo.

Původ a význam tohoto slova se snažilo rozluštit vážené osazenstvo na hodinářském fóru Chronomag ve vlákně: Kde se vzal „chronobundus“?, ale abychom si to zodpověděli dostatečně, bude potřeba zapátrat i v jiných zdrojích.

Etymologie slova Chronobundus

Kořen slova tvoří chrono, které má dovětek bundus. Když půjdeme do hloubi, zjistíme, že chrono je označení času a zde zastupuje samotnou kategorii časomír čili hodinek. Bundus znamená v latině „stát se / růst“ (anglický originál to become, to grow). Doslovný překlad nám moc nepomůže, ale alespoň napoví: hodinkovat, hodinkující. Pro naše použití bude stačit označení „hodinková nemoc“.

S částí bundus se pojí mnohem více slov a asi nejznámější je moribundus. To je termín, který znamená „těžce nemocný“ nebo „umírající“. Řekneme-li o určitém pacientovi, že je moribundus, máme na mysli jeho téměř beznadějný zdravotní stav. V přeneseném významu se ovšem pojem mezi lidmi vžil i jako synonymum pro jakékoliv onemocnění („Chytil jsem nějaký moribundus“).

Další obdoby:

 • ‎cantō (“zpívat”) + bundus → ‎cantābundus (“zpívající”) ‎
 • furō (“vztek”) + ‎bundus → ‎furibundus (“šílející”)
 • ‎morior (“umřít”) + bundus → ‎moribundus (“umírající”) ‎
 • populor (“pustošit, odpadit”) + ‎bundus → ‎populābundus (“pustošící, drancující”)

Průběh nemoci

Chronobundus na sobě můžete pozorovat v několika možných projevech. Nejčastější je akutní pocit, že musíte zakoupit nové hodinky a nic vás nemůže zastavit. Nemoc vás nutí jednat rychle a jakákoliv překážka působí bolest hraničící s pocitem mučení. Kdybychom chtěli být pedanti, můžeme rozlišovat lehký chronobundus, kdy k obšťastnění postačí hodinky levnější a ty nemoc zaženou. Vážnější je to pak u těžkých chronobundů, kdy je potřeba koncentrovat větší obnos a nedejbože i rozprodat část sbírky, aby bylo nemoci učiněno za dost.

Lehčím projevem bývá tzv. brouzdání / šmejdění po Internetu, fórech, článcích, katalozích prodejců a v hlavě se ozývá „nic nepotřebuju, jenom se podívám“. Tohle je ještě zvratitelný průběh a jsou lidé, kteří to v minulosti dokázali a vrátili se zpět do normálního života. Pro většinu je ale už tento průběh zničující a zpravidla do 2-3 týdnů přichází fáze „našel jsem a nutně je potřebuju“.

Radost z nových hodinek

Po nákupu se rychle dostaví pocit radosti a absolutního štěstí. Následně se u některých jedinců ale stav zhorší a hodinky staré pár týdnů už neplní svou funkci pumpující dopamin do mozku. V tom případě se pacient vrací na začátek.

Stádia Chronobundu

V chování člověka postiženým chronobundem lze pozorovat různá stádia.

 • Objevil jsem hodinky, fórum či FB skupinu, začínám pokukovat.
 • Vybírám si druhé hodinky a musí to být OWG.
 • Přidávám ještě nějaké na sport a do společnosti (univerzálky nestačí).
 • Fáze zjišťovací. Mám troje hodinky. Je tohle už Chronobundus?
 • Všechno prodávám a nechávám si jedny, maximálně dvoje..
 • Aha, ještě jsem neměl žádné Paneraie a ty nové Tudory taky nejsou špatné.
 • Box na 20 hodinek prostě musí stačit.
 • Popáté kupuji stejné hodinky, které jsem v minulosti už 4x vlastnil a 4x zase prodal. Tentokrát už je neprodám! Určitě.
 • Mažu svůj účet na chronomagu, weby prodejců a výrobců dávám do blokovaných v prohlížeči, zahazuji VIP kartičky a pro jistotu ruším své bankovní konta.
 • Když koupím hodinky dítěti, tak se to nepočítá, že?

Postihnout však všechna stádia nemoci není možné, protože na každého jedince působí nemoc jinak. Věřím ale, že se alespoň v několika bodech nemocný pozná a bude si tak moci říct, zda trpí chronobundem či nikoliv.

Máte s nemocí vlastní zkušenosti? Doplňte mě prosím, abychom společně článek zkvalitnili a postihli všechny možné průběhy, stádia atd. Stačí napsat do komentářů nebo na info@helveti.cz.

Doplnění o fázi smíření

Děkuji kolegovi Jirkovi Barešovi, který správně zmínil, že zde chybí fáze smíření. Neplést s kapitulací nebo rezignací. Jde prostě o smíření.

Jelikož je to neléčitelná nemoc, tak se s ní člověk prostě musí nějak naučit žít a koexistovat s ní. Měla by to chápat i rodina a blízké okolí. Je to nemoc a neděláme to pro vlastní dobro. Bohužel chybí osvěta, aby se na nás širší veřejnost nedívala skrz prsty a nebyli jsme dál terčem posměchu.

Snad i k této fázi a osvěte přispěje tento článek.

Léčení

Na chronobundus bohužel nejsou žádné známé léky či vakcína. Jedinou formou léčby se zdá postupné cizelování vztahu k hodinkám, výběr toho, co opravdu nemocný člověk chce a včasné řešení záchvatu občasným nákupem. V silném období lze sbírku redukovat. Vždy ale záleží na podpoře okolí, rodiny a postiženého jedince, jestli s nemocí chce něco dělat.

Podpora okolí je důležitá

Rozhodně nedoporučujeme snažit se zahnat chronobundus jiným „bundem“ (autobundus, zlatobundus), jako to naznačuje Josef01 níže. Dochází pak naopak ke zhoršení ve více sférách, což už nemusí již tak napjatý rozpočet vydržet.

Jak můžeme pomoct

Ať už jste v jakékoliv fázi této zákeřné nemoci, můžete se obrátit na nás a my se pokusíme pomoci. Může se jednat o konzultaci, pokus o rozmluvení impulsivního nákupu, ale i o léčbu spojenou s nákupem hodinek. Součástí návštěvy je samozřejmostí pochopení stavu z naší strany a procítěné poradenství. Sami jsme totiž téměř jistě v určité fázi chronobundu a budeme moc dobře vědět, jak se asi právě cítíte.

Naše prodejna je vlastně taková ordinace pro postižené chronobundem

Zajímavosti:

 • Vznik pojmu před rokem 2010 na fóru jménem Chronomag.
 • Nemoc si prodělalo k dnešnímu dni přes 70tis. lidí (pouze registrované případy, reálné číslo může být vyšší) a v běžném období roku trpí chronobundem cca 7000 lidí.
 • Byly také diskutovány jiné alternativní názvy, které by se pro označení postižení také hodily, ale naštěstí nikdy nebyly přijaty. Například: chronoholismus, chronománie, chronorexie nebo morbus horologie. Přijatelným označením je „chrono bundus“.

Za Helveti.cz, jeden z pacientů – Jiří Štencek

Tipy na další články spojené s chronobundem:

Zdroje:

Poznámky:

Zkratka OWG znamená One Watch Guy. Jde tedy o někoho, kdo si vystačí pouze s jedněmi hodinkami (respektive našel ty jediné pravé).

Pojmy často spojované s Chronobundem:
chronovirus – nemoc
chronomagor – pacient

Osoby v článku jsou smyšlené a stejně tak údaje o jejich obsesi.


Studie Chronobundus od Bushmana

Doplněno do článku se svolením autora, kterému tímto velmi děkuji.
Datum zveřejnění studie: 24. února 2015 (viz fórum Chronomag.cz)
Autor: Bushman

Chronobundus (CBD – Chrono Bundus Disease) je poměrně nedávno objevené onemocnění  virového původu, které by se dalo stručně charakterizovat jako nutkavá potřeba pořizovat si stále nové a nové hodinky. Postihuje především mužské jedince, ale není vyloučen vznik infekce i u žen. Podle klinických výzkumů jsou však ženy k propuknutí CBD výrazně méně náchylné.

Jedinec postižený CBD se vyznačuje nutkavým chováním, tzv. bažením, jehož cílem je pořízení nových nebo alespoň jiných hodinek. Jedná se o akutní fázi nemoci, která se stupňuje do doby, kdy je jedinec zcela ovlivněn virem CBD, jedná iracionálně, často bez ohledu na následky. Jakmile již organismus není schopen odolávat atakům CBD, dojde k tzv. vyvrcholení nákazy a jedinec realizuje pořízení předmětu své touhy. Následuje různě dlouhé období klidu, kdy je jedinec zdánlivě vyléčen, avšak nemoc pouze ustupuje do latentní fáze, během které se virus CBD opět množí a po dosažení kritické hranice následuje další propuknutí akutní fáze. Bylo pozorováno, že na začátku další akutní fáze má jedinec tendenci původní předmět svého zájmu naopak vypudit (vyměnit, prodat, úmyslně poškodit), aby dokázal ospravedlnit nástup nové akutní fáze. Infikovaní jedinci bloumají fyzicky či virtuálně po místech s vyšším výskytem hodinek, v některých případech je můžeme identifikovat i podle výrazného slinění (např. u výloh hodinářství). V takovém případě někteří – zejména začínající  – badatelé zaměňují CBD se vzteklinou, což je ale naprosto mylné – jedinec s CBD prakticky nikdy netrpí zuřivými projevy a spíše jenom tiše slintá.

Tyto cykly se opakují, a to se zkracující se periodou. V počátečním období nemoci je délka latentního období často i několik měsíců, u silně nakažených jedinců se zkracuje na dny a v extrémních případech i hodiny. Na Ostravsku byl doložen případ, kdy jedinec postižený CBD setrval v latentní fázi pouhé tři minuty, než došlo k propuknutí další akutní fáze CBD. Tyto vážné případy navíc silně vylučují virus CBD do svého okolí a mají tendenci infikovat jiné vnímavé jedince.

Mechanismus přenosu nemoci není zcela vysvětlen. Jedná se zřejmě o virové onemocnění, šířící se z člověka na člověka. Přenos na zvířata nebyl prokázán. Má se za to, že existují lokální rezervoáry viru, odkud se šíří do okolí. Velmi infekčním rezervoárem je server Chronomag, existuje předpoklad, že zde je dokonce původ samotného viru CBD, i když konkrétní důkaz stále chybí. Vysoká infekčnost tohoto prostředí může být naopak sekundárním projevem toho, že se infikovaní jedinci mají tendenci sdružovat. To má svojí logiku, danou poznatkem, že na začátku akutní fáze se jedinec zbavuje stávajících hodinek, aby si mohl pořídit nové. Instinkt mu velí, že pravděpodobnost úspěchu je vysoká právě tam, kde jsou další jedinci v akutní fázi CBD, kteří chtějí uspokojit své bažení a tudíž jsou schopni zakoupit často i velmi neobvyklé a obtížně prodejné kusy.

Lokálními rezervoáry jsou místa, nazývaná hodinářství. Infikovaný jedinec je do těchto míst přitahován a zde ztrácí obvykle poslední zbytky zdravého rozumu. Navíc se ukazuje, že akutní fáze často znatelně zesiluje v okamžiku, kdy jedinec infikovaný CBD uslyší charakteristické zvuky tikání hodin (tzv. akustická forma nemoci). Někteří jedinci na tento zvuk však nereagují. Je zdokumentována i velmi zvláštní až zvrácená forma CBD, kdy si jedinec kupuje dokonce digitální hodinky, často pestrobarevné a velmi nápadné (oblíbená je např. žlutá barva), případně hodinky  mechanické, ale velmi výrazné, nápadné (tzv. Kočkova – méně přesně kočičí – forma CBD nebo též B-varianta).

Léčba nemoci není známa a spočívá v podstatě pouze v mírnění příznaků. Základem je dokonalá izolace postiženého, zabránění přístupu k ložiskům infekce a k dalším jedincům. Pomáhá i odejmutí finančních prostředků, ačkoliv právě zde hrozí skutečně nebezpečí propuknutí zuřivé formy nemoci. Opět ale nezaměňovat se vzteklinou, postižený nekouše objekty kolem sebe, ale spíše ohryzává vlastní zápěstí. Ve slinách nebyla přítomnost viru CBD prokázána. Po určité době začne virus ztrácet na síle, nemnoží se a je naděje na úplné uzdravení. Jedinec by měl však i po uzdravení abstinovat, nenavštěvovat infikovaná místa ani se nesdružovat s infikovanými jedinci. Je třeba mít na paměti, že jednou infikovaný organismus je k další nákaze velmi vnímavý a že po vyléčení nevzniká trvalá imunita.

V určitém mizivém procentu případů dojde ke skutečnému samovolnému vyléčení pořízením tzv. finálního objektu touhy. Takové hodinky jedince uspokojí natolik, že již nenastanou nové ataky nemoci a ta ustupuje do trvale latentní fáze. Jedinec sám již ataky nemoci nepociťuje, ale může infekci šířit dále – stává se přenašečem, rezervoárem nemoci.


A co říkají další vážení členové fóra:

U slova chronobundus se automaticky nabízí parafráze v jednom klasickém českém filmu a „nemoci“ zde omílané – moribundus – což značí stav blížící se smrti, či umírajícího,… V našem případě by to asi mělo být něco fatálně spojeného s hodinami. Teprve nedávno jsem zaslechl jiné slovo a sice „borborygmus“. To jest zvuk vznikající v břiše při pohybech plynu a tekutiny ve střevech. Je to naše známé „kručení“ v břiše. A v tu chvíli jsem si řekl, že to je ono, když nám kručí v břiše – borborygmus, máme hlad a musíme se něčím nasytit. Tedy myšleno jídlem. Když nás přepadne chronobundus, máme také „hlad“ a musíme se nasytit, v tomto případě hodinkami. A podle toho, jak je kdo jaký „gurmán“, si pořizuje hodinky…
Člen: Xenomorfus

Chronobundus byl skutečně poprvé objeven zde na fóru, šíří se přes klávesnici přímo do prstů. Dá se léčit pouze jiným bundusem, tedy třeba autobundus, photobundus, phonebundus, cigarbundus apod. U řady lidí je to ale neléčitelné, zvláště u moderátorů fóra.
Člen: Josef01

Poznáš to podle toho, jak víc a víc toužíš po novejch kouscích, je to až urputně zakousnuta mysl do jediný myšlenky. Pak se do toho připlete…ale čeho se zbavit. A mele se to a mele se to. No a pak ty kousky, na který nejsou prachy. A fórum, všechno co vidim chci a moc potřebuju. Ale třeba budeš klikař a budeš hodinky kupovat jak housky na krámě, šup do košíku a šup do košíku…ale šťastnej stejně nebudeš. Jediná cesta vymanění je odejít z fóra. Ale to přece nejde, to se můžu rovnou zabít.
Člen: Daemonultimate

Podle mě – dokud dokážeš s relativně chladnou hlavou hodnotit nákupy a prodeje hodinek, aniž bys tím kohokoli, včetně sebe, ohrožoval, dá se to nazvat vášní. Ale v okamžiku, kdy: 1. koupíš nové orloje za peníze určené na něco smysluplnějšího, 2.máš problém prodat něco z toho, co už máš, 3. nadšení z nové akvizice ti vydrží sotva pár týdnů, přičemž po této době nastupuje nové bažení, pak už jsi závislý. A nepomůže ti zakázat si fórum. Pár dní to vydržíš, ale pak se to provalí jak přehrada a strávíš na fóru celou noc, abys přečetl všechno, co ti uteklo. Léčit se to dá jedině vnitřní duševní přestavbou. Nebo násilnými vnějšími či vnitřními okolnostmi (totální nedostatek střeliva, vyhořením apod.).
Člen: Blues

Když máš hodinky dražší než auto a chceš hodinky dražší než barák.
Člen: ragu

U mně to chodí ve vlnách…podobně jako COVID. Příchod další vlny poznám podle toho, že procházím hodinkové weby hodně přes půlnoc. Když se probudím zpocenej, roztěkanej (nebo roztikanej?) a s křečí v zápěstí, vím, že je zle :-D. Pak už je nákup otázkou hodin…
Člen: AdaMoss

Je to fakt k posrání – jednou ruku píši prodejní inzeráty, protože těch hodinek už mám nějak moc, a druhou rukou odpovídám na mobilu jakože „jojojo jasně, beru je“. Prostě jednou rukou pumpuji do nádrže vodu a druhou do ní dělám díry. Tohle asi nebude mít konce.
Člen: wizard-ov

Slovy lékařů ….Akutní a latentní fáze choroby, dále chronická fáze většinou bez naděje na celkové vyléčení ….
Člen: Barbossa

Když objednáš hodinky ze zahraničí a než projdou celnicí, přijdou ti tři jiný kousky z tuzemska, z kterých dva už zas nemáš, jelikož si je měl stejně už po čtvrtý a kolega je měl teprv dvakrát.
Člen: Miroslav Dočkal

Součást místního koloritu, spolu s prskáním na monitor a jeho následným mytím. Nejčastějším průvodním symptomem je přeprodej zafoliovaných RLX a dalších, spolu s coming-outem chronobundu. V lékařské klasifikaci kognitivních schopností, je chronobundus v tabulce retardací s poznámkou „neumí si ani vybrat hodinky“.
Člen: azeppelin

Chronobundus je ale opravdu nemoc, není přece normální aby si člověk popáté koupil stejný hodinky nebo se hodinkami chlubil jako by právě našel smyl života nebo nejkrásnější osudovou ženu a za pár dnů je prodával. Nebo dával na Facebooku každodenní krabičkové Večerníčky. Je to prostě závislost jako každá jiná a nenechme se mýlit, Helveti není ordinace, ale dodavatel této drogy, naštěstí v relativně bezpečné a čisté formě, například na rozdíl od levné asijské provenience nebo některých a ani ne levných fashion distributorů.
Člen: Ivan Lelák

Chronobundus je uměle rozšířená nemoc. Může za něj spiknutí iluminátů co provozujou butiky s hodinkama a celý to řídí šíbři jako Genta, Chaykin, nebo Kurt Klaus. A sypou to z letadel, dělá to ty čáry za tryskáčem. Nic se s tím nedá dělat jenom to furt sdílet po fejzbůcích…
Člen: Jiří Kejř

Já jsem časem přišel na to, že se, asi jako některé jiné nevyléčitelné nemoci, dá chronobundus tak nějak držet na uzdě. Tedy, ne, že by se mi to úplně dařilo, ale u mě ta metoda funguje tak, že se věnuju onomu brouzdání po webech, fórech, skupinách na facebooku a tak podobně a zjišťuju, kolik že toho vlastně potřebuju. No a jsou toho taková kvanta, že se mi z toho vlastně vždycky zatočí hlava a vlastně ani nemám chuť nic kupovat. Protože to stejně nikdy všechno nekoupím… No. Kecám. Budu si k vám muset pro nové hodinky 😃
Člen: Luděk Vokáč

Pak už zbývá jen nesmrtelný Einstein a jeho “Definice šílenství je dělat jednu a tutéž věc dokola a očekávat jiný výsledek.”
Člen: JoyStick


Další zajímavosti z hodinkového světa najdete v článcích o značkách:

Rádi si čtete naše články? Navštivte také náš e-shop s hodinkami.
Přihlaste se k odběru novinek:

7 komentářů u “Chronobundus – význam slova

 1. Moje nákaza začala poměrně nenápadně. Můj otec měl hodinky, které mi slíbil až mi bude 18. Bohužel odešel dřív než mohl svůj slib splnit. A v jeho pozůstalosti už ty hodinky nebyly. I tak jsem je nemohl dostat z hlavy. Pak přišel internet a najednou jsem nemusel jen listovat v časopisech, ale otevřel se velký svět. Tak jsem zjistil, že jsou i jiné hodinky než ty ztracené , ruské, otcovi Poljot.
  Že mám problém mi začalo docházet ve chvíli kdy jsem se rozhodl poprvé redukovat sbírku a rok zakončil se stavem +3 nové kusy. Tak se to periodicky opakuje co 2-3 roky. Místo redukce hodinek přibývá. Někdy je to jak Hydra. Jedny hodinky prodám a další 2 kusy přibudou.
  A moment kdy mi do života vstoupilo fórum. To by byl taky pěkně dlouhý příběh.
  Jsem smířený, věřím, že to mám pod kontrolou a že jednou budu mít max. 5kousků, které budou ty nej. Ale někde vzadu v hlavě je malý, pekelný našeptávač s ohnivým trojzubcem a s tím je to boj. Nevzdávám to, ale bude to chtít silnější zbraň než je má od přírody silně vyvinutá slabá vůle.
  O jedné zbrani vím. Má 8 dní rezervu nátahu a jsou to prý hodinky italskych instalaterů.
  Tak ať to tiká borci a borky.

 2. Koukám, že jsi vyšťoural tu mojí ptákovinu o CBD… 😀 To jsem se jednou nudil v práci (samozřejmě v době mé polední pauzy na oběd, kdy jindy, že 😀 ) a Wizard zrovna kupoval nebo prodával ty svoje žlutý kocoury… Jo to byly časy… Jen ať si to každý přečte a dá si pozor, ono to CBD začíná nenápadně…. 😀

  • Ten jsem bohužel objevil až po sepsání tohodle díla. Jinak bych si možná psaní rozmyslel.
   Myslíš, že bych mohl připojit tvou esej zde pod článek? Samozřejmě s označením tvého autorství. Skvěle by to tady doplnil 🙂

 3. Jedinym lekem je abstinence, jako u kazde jine zavoslosti. Byl jsem hodinkovy zavislak v letech 2005-2020. Nyni abstinuji = nemam zadne hodinky. A jsem asi nejvic v pohode za cela ta leta, kdy jsem protocil desitky (mozna nizke stovky) hodinek. Jde to. Ale clovek musi mit uz neco za sebou, aby vedel, ze vlastne o nic neprichazi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *